Projekter​

Amager Boulevard 108

​Bygherre: LM Byg

Byggeplads: Amager Boulevard 108

Arbejdet omfatter udførelse af 52 meter københavnervæg i 9 meters dybde, samt udgravning og bortskaffelse af mere end 28.000 tons jord til byggegrube, samt tilfyldning med cirka 7.000 tons sandfyld. Herudover står vi udførelse af cirka 1.600 meter regn- og spildevandsledninger og 80 brønde, samt 75 meter ø1000 ledning, fungerende som bassin.

Opstart: 10.10.2016

Aflevering: medio marts 2017

Kontraktsum: 4.500.000 kr.

​​

FAXE MILJØANLÆG

​Bygherre: Affaldplus

Byggeplads: Faxe Genbrugsplads

Arbejdet omfatter etablering af nyt miljøanlæg. Der skal ske afrømning af 250m3 muldjord og afgravning af opkørselsrampe som består af 400m3 knuste materialer. Der skal herudover opbrydes og fjernes små 1000m2 asfaltbelægninger, og vejkassen bestående af cirka 600m3 grusmaterialer skal ligeledes udgraves og lægges i depot, og der skal udgraves i alt cirka 14.000m3 råjord. Herudover består arbejdet i etablering af lermembran med 575m3 lerjord og etablering af 8.100m2 HDPE plastmembran og efterfølgende udlæggelse 2.500m3 drængrus og 1.650m3 beskyttelsesgrus. Derudover skal der lægges cirka 1.000m drænledninger, sættes 2 brønde og laves en stenfaskine.

Opstart 08.08.2016

Aflevering 14.11.2016

Kontraktsum 2.994.000 kr.

AFSKÆRENDE LEDNING - NÆSTVED SYD

​Etablering af ny Ø1200 bt gravitationsledning langs Vester Ringvej.

Bygherre: Affaldplus A/S

Byggeplads: Næstved
Projekttype: Anlægsarbejder

Entreprisen omfatter rydning og bortskaffelse af 10.000m2 træer, krat og stød, og afrømning af 4.400m3 muldjord, samt bortskaffelse af 28.000m3 råjord. Der skal udføres 600m forstærket ø1600bt ledning i 8 meters dybde og der skal udføres 100m tunnelering med lukket front, med ø1600bt presrør og dette skal udføres i 10 meters dybde, hvor der etableres hhv. en pressegrube og en modtagegrube. Herudover skal der etableres mere 550m spuns i hhv. 9 og 12 meters længder og der skal sættes 7 stk. ø2000bt speacial-/unit brønde.​

​Tidsrum: uge 26, 2016 - uge 47, 2016

Kontraktsum ca. 16. 488.000 kr.

Afskærende ledning Ved Skoven

Bygherre: NK Spildevand A/S

Byggeplads: Næstved

Projekttype: Kloakarbejder

Entreprisen omfatter etablering af cirka 500 meter gravitationsledning hvoraf de 225m er i størrelsen ø1400, og der udføres også københavnervæg ved denne strækning. Der skal sættes 6 tk. Ø1250bt brønde, 6 stk. ø2000bt brønde og 18 stk. vejbrønde. Herudover skal der graves for både gas og fjernvarme, udskiftes 20 stikledninger, samt etableres 1 stk. bygværk. Til sidst skal der udføres 1200m2 belægningsarbejder.

Tidsrum: opstart uge 22 - uge 50, 2016

Kontraktsum ca. 5.430 .000 kr.

ETAPE 4 - PROMENADE VED SKØJTEHAL - ØRESTADEN

Bygherre: By & Havn I/S
Byggeplads: Ørestaden
Projekttype: Belægningsarbejder

Entreprisen omfatter etablering af den nye promenaden ved siden af Copenhagen Arena. Der skal udføres omkring 800m ledningsarbejder og sættes i alt 34 brønde. Der skal udføres 280m2 bundplade og 400m2 væg, som laves som en L-væg, og støbes 1900m2 betondæk hvori der skal indstøbes 975m egetræssveller, samt der skal støbes en trappe og 300m vandrende. Herudover skal der laves en 82m2 træterrasse i egetræsplanker, som opbygges på i alt 135m strøer, som der udføres i en stålkonstruktion med HE140A og HE180A stålprofiler. Der skal også laves diverse beton siddeplinte og betonbænke med egetræsplanker på toppen.


Tidsrum: 06.06 2016 - 04.11.2016

Kontraktsum ca. 8.500.000 kr.

Kloaksanering Campus

Byggeherre: NK Spildevand

Byggeplads: Farimagsvej og Teatergade

Projekttype: Kloakarbejder

Entreprisen omfatter udførelse af 500m fællesledning i hhv. ø400bt og ø600bt ledninger, og sætning af 13 stk. ø1250bt brønde og 29 stk. ø315 brønde, der skal b.la. også graves for både vand og fiber. Herudover skal der fræses 2500m2 asfalt som skal genindbygges, samt nedtages 25 meter autoværn som senere skal genopsættes igen. Der skal reetableres 2500m2 asfalt og sættes 250m kantsten. Herudover skal der udføres 240m københavnervæg.

Tidsrum: 01.08.2016 - 09.12.2016

Kontraktsum ca. 4.500.000 kr.

first - flush bassiner, fensmark

Bygherre: NK Forsyning A/S

Byggeplads: Fensmark

Arbejdet omfatter levering og lægning af cirka 3.580m ø110 – ø225mm trykledning, hvoraf de 200m udføres som styret underboring. 

Der skal levers og lægges 380m ø400 – ø1200mm gravitationsledninger samt levers og sættes 7 stk. ø1250 brønde. 


Opstart 22.08.2016
Aflevering 25.11.2016


Kontraktsum 3.107.000 kr.

BYGGEMODNING AF KLOKKEGÅRDEN

Byggeherre: Sorø Kommune
Byggeplads: Sorø Syd.
Projekttype:


Arbejdet omfatter afrømning og udgravning af cirka 8.300m3 jord til b.la. nye veje og speciel grøfter. Dele af overskudsjorden skal indbygges i fremtidig kælkebakke. Der skal lægges omkring 1400 meter kloakledninger i størrelsen ø160 – ø200 og sættes cirka 74 brønde. Der skal indbygges omkring 3400m3 bundsikring og stabilgrus og lægges cirka 6900m2 asfalt. Herudover er der diverse brolægger opgaver såsom sætning af kantsten, chaussésten og brosten. Til sidst skal der opsættes skilte og laves vejmarkeringer.

Tidsrum: 25.04.2016 -16.09.2016

Kontraktsum 6.559.000 kr.

COPENHAGEN ARENA

Byggeherre: Arena CPHX

Byggeplads: Ørestaden

Entreprisen omfatter blandt andet
nedgravning og installation af ca. 3300 m udvendig belysning, lysskilte, højtalere, samt tilhørende 50 stk. kabelbrønde.

  • Sætning af ca. 1500 m Aco rende med indbygget fald og bladfang.
  • Sætning af ca. 172 m præfabrikeret beton kant på 700x700x900 mm.
  • Forhøjelse af ca. 100 brønde, afsluttes med karm og dæksel.
  • Afretning af bærerlag til ca. 10.000 m³ asfalt.
  • Plantning af træer og tilhørende plantekasser og opbygning.
  • Levering og opsætning af 500 stk. speciel designet cykelstativer.

Entreprise sum: ca. 7.764.000 kr.

Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt