Arbejdsmiljø

Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø har stor betydning for glæden ved at gå på arbejde. Derfor tilstræber vi hos Holbøll A/S, at alle skal kunne føle sig godt tilpas både fysisk og psykisk.

Mange af vores medarbejdere har høj anciennitet, hvilket vi anser som et tegn på, at vi har et godt arbejdsmiljø. Vi afholder jævnligt sociale arrangementer, hvor de ansatte mødes til en hyggelig sammenkomst.

Vi ønsker at give de ansatte rammer, der skaber et positivt arbejdsmiljø og fremmer den enkeltes arbejdsglæde og udvikling. En arbejdsplads hvor et sikkert arbejdsmiljø er i fokus, således, at sygdom og ulykker undgås. Et socialt engagement og ansvar, så der skabes plads til forskellighed i gruppen af medarbejdere. 

Alle medarbejdere er dækket af sundhedsforsikring og Falck Health Care, så de altid er sikret hjælp i forbindelse med fysiske og psykiske problemer. Vores medarbejdere er ligeledes uddannet i at give førstehjælp, ligesom der er opsat en hjertestarter på vores firmaadresse i Lov.

Holbøll A/S har rygepolitik, alkoholpolitik og arbejdsmiljøpolitik. 

Det er alt sammen beskrevet i vores personalehåndbog, så alle medarbejdere har det fornødne kendskab til vores mål og ønsker for et godt og sikkert arbejdsmiljø.

Vi ønsker en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere. Derfor tolererer vi ikke overtrædelse af sikkerhedsregler. Alle medarbejdere har pligt til at bruge de værnemidler, der bliver anvist og til at overholde arbejdsmiljøloven. Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger kan medføre bortvisning.​​

Holbøll A/S har systematik omkring eftersyn af alt vores værktøj, maskiner, anhugningsgrej osv. Ligesom vi har dokumentation for, at vores medarbejdere har uddannelse til det arbejde de udfører.

Vi arbejder systematisk og effektivt efter vores APV, og samarbejder aktivt med de valgte arbejdsmiljørepræsentanter, så vi sikrer en fælles forståelse for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt