NY sag for NK Forsyning

​Vi har vundet endnu et spændene projekt for NK Forsyning. Projektet omfatter afrømning af 11.000m2 muld samt læsning og bortskaffelse af 10.00 tons jord. Der skal endvidere lægges ca. 1200m ø900BT ledning, og sættes brønde.


Da Rønebækken skal krydses skal denne midlertidigt omlægges. Derudover er der reetablering af ca. 2000m2 stisystem, levering og montering af en ny bro over Rønnebækken.


Aflevering: primo november.


Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt