Ny sag for Affald Plus A/S

Haveaffaldsplads i Karise.


Holbøll A/S har vundet endnu en sag for Affald Plus A/S. Projektet omfatter etablering af et nyt

haveaffaldsplads for Affald Plus. Området skal afrømmes og overskydende jord indbygges i jordvold på området. Der skal b.la. laves diverse afvandingsarbejder, og herudover skal der leveres og indbygges bundsikring og stabilgrus, samt lægges 2.300m2 Coloc sten. Envidere skal der opsættes 39m L-elementer, og udføres el-arbejder som omfatter opsætning af 9 stk. lysmaster med armaturer.


Opstart uge 15, 2017

Aflevering uge 23, 2017

Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt