Naturforbedrende arbejder på Amager Fælled for BY & Havn I/S

Naturforbedrende arbejder på Amager Fælled


Holbøll A/S udføre arbejde for By & Havn I/S.


By & Havn ønsker i forbindelse med udbygning af Ørestad Fælled Kvarter i Ørestad at etablere naturforbedrende tiltag i den sydøstlige del af Amager Fælled på Amager. 


Der skal inddrages et areal, der udgør levested for to paddearter, der er beskyttet i henhold til EU’s Habitatdirektiv. For at kompensere for det tab af levesteder, som byudviklingen medfører, er det besluttet at gennemføre en række naturforbedrende tiltag i det omkringliggende naturområde. 


Primært består forbedringerne i etablering af nye vandhuller og oprensning af eksisterende vandhuller. Endeligt forberedes et areal til genplantning af den sjældne plante Brændeskærm. Projektet omfatter i alt 9 vandhuller med et samlet areal på cirka 5000m2.


Opstart uge 2, 2017

Aflevering uge 5, 2017

Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt