Kompetencer

JORDARBEJDE

Vi udfører alle former for jordarbejde som jordflytning, vejarbejder, byggemodninger, deponi og lossepladser, oprensning af søer og vandløb, støjvolde og rydningsarbejder. Vi råder over dumpere, gradere, læssemaskiner, dozere samt gravemaskiner op til 53 tons.

​Ring og få et tilbud på din næste jordflytningsopgave.

VEJARBEJDER

Vi udfører alle etaper – herunder kloakering - i forbindelse med etablering, udvidelse eller opgradering af veje, cykel- og gangstier. Vi har stor erfaring i at samarbejde med både biologer og arkæologer, når der er behov for at tage særlige hensyn i forbindelse med udgravninger.

BELÆGNINGSARBEJDER

Vi udfører alle etaper – herunder kloakering - i forbindelse med etablering, udvidelse eller opgradering af veje, cykel- og gangstier. Vi har stor erfaring i at samarbejde med både biologer og arkæologer, når der er behov for at tage særlige hensyn i forbindelse med udgravninger.

ANLÆGSGARTNERARBEJDER

Vi udfører de fleste typer anlægsgartnerarbejde - ofte som den afsluttende finish på en større entreprise, men også som et selvstændigt projekt. Vi sørger for landskabsarbejder, jordhåndtering – evt. ekstra muld, såning af græs, plantning af buske, blomster, træer og bunddække. Vi står også gerne for inventar og belysning.

BETONARBEJDER

Vi udfører alle former for betonarbejde. Vi benytter kun erfarne håndværkere med et indgående kendskab til metoder, værktøjer og materialer. Vi har til vores kunders tilfredshed udført en lang række opgaver som hele rensningsanlæg, større bygværker, kældre, genbrugsstationer, støttevægge, støjskærme, armering og støbning af gulve m.m.

KLOAKARBEJDE

​Holbøll A/S er autoriseret kloakmester, og vi udfører alle former for kloakeringsopgaver for såvel store offentlige og private bygherrer. Vi er omfattet af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og medlem af Dansk Byggeri, hvilket betyder, at vores arbejde overholder gældende regler og, at vores kunder er omfattet af en garantiordning. Vi lægger alle rør fra ø80 til ø2000, og arbejder med gravitationsledninger, byggemodninger, trykledninger, dræning af boldbaner, pumpestationer, spildevandshåndtering i det åbne land, pile- og rodzoneanlæg, etablering af faskiner, omfangsdræn samt fugtisolering, ind- og udløbsbygværker m.m.

JORDRENSNING/SORTERING

​Vi udfører jordrensning og sortering af jord, herunder miljøoprensning og sortering af genbrugsmaterialer. Eksempel på opgave: Opgravning, håndtering, sortering samt bortkørsel af forurenet jord klasse 2 og 3 samt klasse 4 (kraftig olie og tungmetal).

KYSTSIKRING

Holbøll A/S udfører et stadig stigende antal kystsikringsopgaver for kommuner, digelaug, erhvervsvirksomheder samt private byggeherrer. Vi klarer alle typer af kystsikring med jord, sten, støbte vægge samt med stål – eller plastikspuns. Vi arbejder med digebyggeri, stenkastninger, bølgebrydere, høfter, skråningsbeskyttelse og strandfordring.

SPUNS OG RAMMEANLÆG

Vi udfører komplette byggegrupper, havneanlæg, etablering af indfatningsvægge samt ny havnefront til både store offentlige og private virksomheder. Derudover udfører vi mindre rammeopgaver med pæle op til 25 x 25 cm max. 9m lange.

sportsanlæg

Et af vores store ekspertiseområder er udførelse af sportsanlæg som fx. golfbaner og fodboldbaner. Vi står bl.a. bag Næstved Golfbane og Vallensbæk Golfbane samt et utal af fodboldbaner på Sjælland og Øerne. Hvis du vil vide mere om nyetablering eller renovering af grønne sportsanlæg, så kontakt os venligst.

​GÅRDSANERING

Da vi dækker mange fagområder, kan vi udføre totale gårdsaneringer. Vi arbejder typisk for andelsforeninger samt ejendoms- og boligselskaber, så trænger gården til en renovering, da kontakt os for et tilbud.

En totalrenovering af en baggård kan fx indeholde jordhåndtering, udskiftning af kloaker, belægningsarbejde, nye trappeopgange, skraldeoverdækninger, skraldesug, landskabsarbejder, beplantning, såning af græs, inventar, legepladsudstyr og belysning.

Rensningsanlæg

Vi har i mange år udført komplette rensningsanlæg til spildevandsforsyninger, kommuner og landbrug. Vi etablerer også gylletanke, korngrave, fortanke og gødningsbåse.​

GENBRUGSSTATIONER

Vi etablerer, udvider og renoverer et stadig stigende antal genbrugsstationer for offentlige og private virksomheder. Det handler om kloakering, belægning, betonarbejde samt jordarbejde og håndtering af forurenet jord.​​

​UDLEJNING AF MASKINER 0G MATERIEL

​Hos Holbøll A/S kan du leje en stor del af vores mange entreprenørmaskiner. Alle maskiner er særdeles velholdte og klar til brug. Service og reparationer foretages på vores eget maskinværksted. Se oversigten over maskiner og materiel til udlejning her:

Firma

​Holbøll A/S​

​CVR:18296675​

Adresse

LOV ENGHAVEVEJ 26​

4700 NÆSTVED

Kontakt